پروژه ها

طراحی، توسعه و اجرای برج های مسکونی چندگانه مهستان شهرک غرب

طراحی، توسعه و اجرای برج های مسکونی چندگانه مهستان شهرک غرب

طراحی و اجرای پروژه 100 واحدی برج نسترن سعادت آباد

طراحی و اجرای پروژه 100 واحدی برج نسترن سعادت آباد

طراحی و اجرای FTTH برج تجاری FUTURES سعادت آباد

طراحی و اجرای FTTH برج تجاری FUTURES سعادت آباد

طراحی ،بسترسازی و اجرای FTTH برج های 4 گانه 1000 واحدی شهرک غرب

طراحی ،بسترسازی و اجرای FTTH برج های 4 گانه 1000 واحدی شهرک غرب

مشاوره و اجرای FTTH  180 واحدی برج مسکونی کلاسیک زعفرانیه

مشاوره و اجرای FTTH 180 واحدی برج مسکونی کلاسیک زعفرانیه

طراحی ،هوشمندسازی واجرای فیبرکشی برج 300 واحدی الماس الهیه

طراحی ،هوشمندسازی واجرای فیبرکشی برج 300 واحدی الماس الهیه

طراحی،توسعه واجرای فیبرنوری برج های 19 گانه هرمزان مشتمل بر 1200 واحد مسکونی

طراحی،توسعه واجرای فیبرنوری برج های 19 گانه هرمزان مشتمل بر 1200 واحد مسکونی