پروژه ها

طراحی، اجرا وپیاده سازی برج سبز الهیه

طراحی، اجرا وپیاده سازی برج سبز الهیه

طراحی و اجرای FTTH برج تجاری FUTURES سعادت آباد

طراحی و اجرای FTTH برج تجاری FUTURES سعادت آباد

مشاوره و اجرای FTTH  180 واحدی برج مسکونی کلاسیک زعفرانیه

مشاوره و اجرای FTTH 180 واحدی برج مسکونی کلاسیک زعفرانیه

طراحی ،هوشمندسازی واجرای فیبرکشی برج 300 واحدی الماس الهیه

طراحی ،هوشمندسازی واجرای فیبرکشی برج 300 واحدی الماس الهیه